Kontakt oss

Nyhetsblad fra Rogaland MG Center

Publisert: 05.12.2018

Kan åpnes i PDF for bedre visning


Nr 1 - 2018.pdf

 


Les mer

Smalahovefesten på Soma 2018

Publisert: 03.12.2018


Les mer

Innkalling til Årsmøte 2018 for Rogaland MG Center

Publisert: 27.11.2018

Sted:  Klubblokalene på Soma

Tid:     22. januar 2019 kl. 18.00

 

Agenda:

  I henhold til foreningens vedtekter skal følgende agenda gjennomføres:

 1. Registrering av stemmeberettigede medlemmer
 2. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Valg av 2 medlemmer til tellekorps
 4. Godkjenning av innkalling
 5. Godkjenning av dagsorden
 6. Behandling styrets beretning for siste periode
 7. Godkjenning av revidert regnskap og revisjonsberetning for siste periode
 8. Innkomne forslag
 9. Budsjett og handlingsplan for kommende periode og fastsettelse av kontingent for påfølgende år
 • Valg

 

Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet må vær innkommet til styret innen  11. desember 2018 kl.17.00. Eventuelle forslag sendes til: post@rmgc.no

Dokumentene til årsmøtet vil bli lagt ut på hjemmesidene.

 

Styret


Mekketorsdag 22 November

Publisert: 25.11.2018


Les mer

Smalahovefest 30. November 2018

Publisert: 21.10.2018


Les mer

Referat Styremøte 17.10.18

Publisert: 18.10.2018

Åpne vedlagte PDF for å lese referatet. 


Styremøte 17.10.18.pdf

Medlemsmøte 9 oktober 2018

Publisert: 10.10.2018


Les mer

Referat Styremøte RMGC 03 September 2018

Publisert: 06.09.2018

Klikk på vedlegg for å åpne referat.

 


Referat fra Styremøte RMGC 03092018.pdf

Nytt fra LMK

Publisert: 06.09.2018

.

  Nytt fra LMK 9/2018.

 

Mer synlighet, mer deltakelse og mer igjen til eierklubbene.

Overskriften markerer LMKs ambisjoner i tiden fremover. I LMKs nye Strategi- og handlingsplan fremkommer det tydelig at LMK tar mål av seg til å bli noe mer for eierklubbene enn en tilbyder av forsikring.

Den nye avtalen med IF Forsikring har bidratt til en rekke forenklinger i søknadsprosessen, noe som igjen avlaster merarbeidet knyttet til behandling av forsikringssøknader hos LMKs administrasjon. Dette er tid vi igjen vil donere tilbake til klubbene i form av deltakelse, politisk synlighet og bistand. Landsmøtet 2018 vedtok en forhøyet kontingent, som vil komme godt med til finansieringen av LMKs arbeid.

Av aktiviteter kan blant annet nevnes;

 • Økt deltakelse hos klubber på medlemsmøter og arrangementer.

LMKs styre og administrasjon har deltatt på en rekke medlemsmøter og klubb-arrangementer rundt om i landet denne våren og sommeren. LMK vil forsøke å stille opp så langt dette er mulig, og vår deltakelse koster ikke klubbene noe. Vi håper at vår deltakelse kan bidra til nærmere bånd mellom eierklubb og sentralledd, slik at vi kan trekke felles nytte av hverandre.

 • Ny konferanse i januar 2019 – Temakonferanse LMK.

Strategikonferansen i 2018 ble en suksess med nærmere 90 deltakere. Her var det spillerom for å drøfte viktige spørsmål for vår bevegelse fremover. Dette er saker det ikke er avsatt tid til når vi normalt sett har møttes på Landsmøtet.

Styret i LMK vil derfor repetere denne modellen og vil arrangere en temakonferanse i januar 2019. Eksakt tid, sted og saksliste kommer vi tilbake til.

 • «MOTORKONVOIEN 2019».

I 2019 fyller LMK 40 år. Dette vil vi markere, og derfor utgår Norgesløpet i 2019 og erstattes av et prosjekt som er gitt navnet «MOTORKONVOIEN 2019». Vi har fått med oss blant annet Lillehammer Veteranvogn Klubb, Motorveteranene Hedmark, Toten Gammelbilklubb, Merethe Larsen og Leif M. Skare fra LMK-Stafetten 2017 samt AMCAR.

Arrangementet vil få flere dimensjoner med alt fra en kjøretøypolitisk stafett gjennom landet hvor lokale klubber deltar og inngår, kjøretøytreff på Lillehammer, jubileumsfeiring av LMK samt en felles deltakelse på åpningen av nytt Norsk Kjøretøyhistorisk Museum på Hunderfossen på Nasjonal Motordag 9. juni 2019.

Det er allerede sendt ut noe mer utfyllende informasjon til LMK-klubbene. Dette vil løpende bli oppdatert. Det er likevel viktig at flest mulig klubber og medlemmer ser på egne muligheter for deltakelse, slik at vi kan skape et arrangement som gir hele bevegelsen det løftet den trenger. 2019 er et valgår, og tradisjonelt er politikerne mer lydhøre for våre behov og synspunkter. Tilbakemeldingene fra en rekke klubber er hittil ubetinget positive, og med lokal støtte fra våre nærmere 50.000 medlemmer har virkelig «MOTORKONVOIEN 2019» forutsetninger for å sette den motorhistoriske bevegelsen på kartet.

 

Med vennlig hilsen

 

 

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK

 


Les mer

Søndagstur på jæren 2 september

Publisert: 02.09.2018


Les mer

Helgetur til Skudesneshavn 25-26 august.

Publisert: 29.08.2018


Les mer

Til Paradiset nok en gang 1 juli 2018

Publisert: 02.07.2018

.


Les mer

Stekepannegrilltur til Høle 5 juni 2018.

Publisert: 06.06.2018


Les mer

Vestlandsrally 2018

Publisert: 29.05.2018


Les mer

Tirsdagstur 15.05.18

Publisert: 16.05.2018

.


Les mer

Søndagstur med Rogaland MG Center

Publisert: 06.05.2018

.


Les mer

Kaffekos for RMGC sine medlemmer og venner på Somasenteret 1. mai

Publisert: 01.05.2018


Les mer

Søndagstur til Fotland Mølle 29 april 2018

Publisert: 29.04.2018


Les mer

MGtur til Egersund lørdag 28

Publisert: 29.04.2018


Les mer

2018 treffet på Sele Auto.

Publisert: 17.03.2018

17 Mars var datoen for årets Sele Auto treff for 10 punkt sjekk på våre biler før sesongen starter for fullt. Klart og fint vintervær gjorde at noen av de tøffeste av oss kjørte åpen bil godt innhyllet i ull og vadmel. 11 ekvipasjer stilte opp, de fleste av den gode gamle sorten foruten en og annen av de derre nymotens greiene så de kalle F og FS og SV,BS,GS og eg vettkje ka. Uansett er det kjekt med denne lørdagen så de som ikkje var der kan bare trega.

Det er flott at Sele Auto stiller opp med fagfolk både på det mekaniske og på pylse og kakefronten. En stor takk til de!

Han e fjåge han foran og han bak.

 


Les mer

Viktig kontaktinformasjon LMK forsikring

Publisert: 11.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 IF har utviklet en egen nettside for LMK-Forsikringen. Her står det også mer om ordningen med hensyn til produkter og vilkår.  Denne finner dere på;       www.if.no/lmk

Et eget team med rådgivere med spesialansvar for LMK-Forsikringen i Bodø vil bistå dere med å finne frem til riktige forsikringsprodukter. De har nå fått et eget nummer: 21495037          

(utenfor kontortid og ved helg koples dere videre til Ifs kundeservice)

Eller de konkrete rådgiverne kan kontaktes direkte;

Thomas Solberg,  Seniorrådgiver

e-post: Thomas.solberg@if.no

Tlf: 75 50 21 03

Kjartan Braathen,  Seniorrådgiver

e-post: Kjartan.braathen@if.no

Tlf: 75 50 21 04

Daniel Kjelstrup,  Forsikringsrådgiver

e-post: Daniel.kjelstrup@if.no

Tlf: 22 53 31 29

Arne Martin Nesje,  Forsikringsrådgiver

e-post: Arne.martin.nesje@if.no

Tlf: 75 50 21 02

Truls Ekran, Teamkoordinator

e-post: Truls.ekran@if.no

Tlf: 75 50 21 01

For alle andre mer generelle henvendelser, er det etablert en egen epost-adresse: lmk@if.no

HUSK AT ALLE KJØRETØY MED VERDI 300.000,- NOK ELLER LAVERE KAN TEGNES DIREKTE INN HOS IF.

 


Verkstedet, tilbud og aktiviteter.

Publisert: 11.03.2018

Verkstedet,  tilbud og aktiviteter.

RMGC har i tillegg til et delelager med både nye og brukte deler, et bra utstyrt verksted med både løftebukk og div verktøy som står til medlemmenes disposisjon.

Brukte MG-deler er sortert i følgende prisklasser:                Kr 100 og kr 200.-.

Nye deler plukkes fra hyllene og blir erstattet gjennom verkstedsgruppen. Kostnad på nybestilt del blir fakturert og innbetales på kto. 1503.85.88602

Vi har i tillegg to hengere for utleie til medlemmene.

1 stk Brenderup to-hjuler, høy kasse m/pressenning. Dagleien kr 200 som kvitteres ut før bruk.

Brendrup B sertifikat.  Max 750kg (60 Km/t)

 

1 stk Ifor Williams bilhenger.  Dagleien kr 500 som kvitteres ut før bruk.

 

IFOR BE sertifikat (80 km/t)                                                   

Vakthavende i verkstedsgruppen kvitterer mottatt henger ved tilbakelevering. Eventuelle skader må rapporteres og leietager er ansvarlig for disse.

HUSK! Å sjekke vognkort på trekkvogn og tilhenger før en setter ut på tur!

Vegvesenet.no har forøvrig en genial tilhengerkalkulator for beregning av hva som kan kjøres med førekort B, B96, BE og videre med de forskjellige trekkvogner. Dette er leiers ansvar. Følg linken under:

https://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/Tilhengerkalkulator

I fra oktober og ut mai har vi hver torsdag fra kl 18.00 "mekkekveld /kos med bil" der en kan skru,ta et lyspæreskift, en runde med støvsugeren eller bare en kopp kaffi og en drøs, det vil disse kveldene være en fra verkstedsgruppen til stede.
Verkstedet kan selvsagt benyttes utenom disse "mekkedagene",og de som ikke allerede leier bilplass ved Centeret kan etter avtale med vakthavende fra verkstedsgruppen bruke verkstedet for en døgnpris på 150,- . (begrenset oppad til kr 800,-)
Ved bruk av løftebukk må en alltid være minst to personer..

Vaktliste verksted. 2018. (fram til sommeren)
Uke:
3.  Kjetil
4. Per Emil
5. Morten
6. Dag
7.Kjetil
8. Per Emil
9. Morten
10. Dag
11. Kjetil
12. Dag
13 og 14 Påske.
15. Kjetil
16. Morten
17. Per Emil
18. Morten
19. Dag
20. Kjetil
21. Dag

Kontakt Verksted gruppe:

Dag Andreassen  (90669246)   Leder.
Kjetil Arnøy           (99003467)
Per Emil Søreng   (90580092)
Morten Børve        (98811671)
Roger Antonsen    (41239379)
Per Olsson            (92441032)


Vårsjekk Sele Auto lørdag 17 mars

Publisert: 27.02.2018

.

Også i år har vi gleden av å invitere til vårsjekk av bilen ved Sele Auto.

De som vil benytte seg av tilbudet sender en e-post til: post@rmgc.no

Her oppgir  man type bil, årsmodell og reg. nr.

Vårsjekken vil finne sted lørdag 17. mars fra kl. 09.00

Prisen er som tidligere kr. 400,- som betales kontant.

Dersom noen vil ha utført noen ekstraarbeider må disse avtales med Rolf hos Sele Auto for å avklaretidspunkt etc. da man på lørdag 17. kun vil ha kapasitet til selve vårsjekken.

Når påmelding er mottatt vil man få en tilbakemelding med oppmøtetidspunkt etc.

 

Påmelding må være mottatt innen lørdag 10. mars.

 

Carsten

 


Årsfest RMGC 2018

Publisert: 29.01.2018

.


Les mer

Besøk til mekkedagen på Soma

Publisert: 14.01.2018

Undertegnende er ikke av de flinkeste i klassen når det gjelder å skru på bilene våre,men tar det igjen på vask og puss.Derfor tok jeg en tur ut på en av mekkedagene for å se med selvsyn hva dette innbefatter. Her var unge Hetland igang med å få montert nye blinkere på bakdelen av bilen.Som dere ser var det full konsentrasjon for å klargjør delene.


Les mer

RMGC på besøk hos Strøken Bil

Publisert: 10.01.2018

.

Strøken Bil har spesialisert seg på oppretting av mindre bulker, lakkskader og har et såkalt Smart Repair konsept for skader som er mindre enn et A4 ark og at reparasjonen tar mindre enn 1-1,5 timer.


Les mer

Invitasjon Årsfest Rogaland MG Center

Publisert: 03.01.2018

.

Det inviters herved til Årsfest i Rogaland MG Center på  

Gamlaværket, Sandnes,

fredag 26. januar kl. 19.00.

Det bli servert et 3 retters måltid. Pris kr. 525,-

Beløp innbetales ved påmelding til kto. 1503.44.68424 og merkes med navn og antall

 

Hver enkelt gjør opp for drikkevarer ved bordet.

 

Bindende påmelding til:

post@rmgc.no

Påmelding med navn og antall samt om man ønsker fisk eller kjøtt.

         Frist for påmelding: mandag 22. januar 2018 kl. 13.00

Styret


Terminliste 2018. (oppdatert 05.09.18)

Publisert: 27.12.2017

 .

  


Les mer

Innkalling Årsmøte 2018

Publisert: 27.12.2017

Soma Center 23 Januar 2018. Kl. 18:00. Åpne vedlagt fil for agenda.


Innkalling til Årsmøte 2018 for Rogaland MG Center.docx

LMK forsikring oppdatert informasjon

Publisert: 14.12.2017

 

 


Les mer

Smalahovefesten 2017 Rogaland MG Center

Publisert: 03.12.2017

.


Les mer

Årsmøtet 2018

Publisert: 28.11.2017

Minner om Årsmøte på Soma Center 23 Januar 2018.

kl. 18:00

Saker til årsmøte må være oss i hende senest 12.12 2017

 


Smalahovefest 1 Desember 2017

Publisert: 18.10.2017

 

Publisert: 18.10.2017

Velkommen til RMGC Smalahovefest på senteret (Soma) fredag 1. desember 2017 kl. 1900

Menyen er som vanlig en musserende «innkomar» (alternativt en god eplemost) etterfulgt smalahove servert med ekte vossakorv, potet og kålrabistappe, noen klunker Smalahoveakevitt eller Smaladram, noen krukker Dau Sau I eller II (klubbens eget produkt!) og mye moro.

Prisen er kr 400 pr person for Smalahove.

Alternativ tilbys Pinnekjøtt med samme tilbehør til de som foretrekker det – pris kr. 500 per person.

Etter hovedretten følger kaffe og kake.

Drikke ut over det som er nevnt ovenfor medbringes av den enkelte etter behov.

Påmelding: mailto:post@rmgc.no

Påmeldingsfristen er 10. november 2017.

Betaling til bankkonto nr.: 3126.24.40993

 

Vennlig hilsen festkomiteen og …


Søndagstur til Galleri Sisyfos

Publisert: 18.09.2017


Les mer

Søndagstur til Sokndalstrand

Publisert: 04.09.2017


Les mer

Farsundturen vått i vått

Publisert: 23.08.2017

 


Les mer

Tirsdagstur i strålende sol

Publisert: 23.08.2017

 


Les mer

Søndagstur til Fotland Mølle

Publisert: 13.08.2017


Les mer

Tirsdagstur 8 august

Publisert: 09.08.2017


Les mer

Småvåt tirsdagstur på tre hjul til Tungenes

Publisert: 02.08.2017


Les mer

MG medlemmer kom endelig til Paradis

Publisert: 25.07.2017


Les mer

Wings & Wheels Søndag 18 Juni 2017

Publisert: 18.06.2017

 

Norsk sportsvognklubb avdeling Rogaland arrangerte sportsbilutstilling i samarbeid med Flymuseets venneforening denne søndagen som begynte med gråvær. Dagen ble gradvis bedre og solen tittet frem etter hvert. Som følge av det sure været ble nok mange lurt til å holde seg hjemme.

Kjell Reidar og Jan Langeland representerte RMGC


Les mer

Norwegian Sport Car Rally 2017

Publisert: 15.06.2017


Les mer

Grillfest på Høle hos Bowitz

Publisert: 06.06.2017

.


Les mer

Windblocker / vindskjerm til MGB fra Raceland

Publisert: 15.05.2017

.


Les mer

MG-Blader selges

Publisert: 15.05.2017

.


Les mer

Sesongstart 2017 i strålende vær

Publisert: 02.05.2017

.

 


Les mer

Fantastisk 1 mai treff i strålende solskinn

Publisert: 01.05.2017

.

 


Les mer

Classic Auto AS

Publisert: 10.04.2017

.

 

Tor Gunnar Kaugerud har overtatt delelageret til MG Service.

TG har mange års erfaring med MG og Classic Auto A/S utvider varelageret ennå mer for å være konkuransedyktig på levering og pris.

Telefonnr. til Classic Auto A/S er 99405252 (er å treffe på 90569988 også)

Mail: post@classic-auto.no

PS!

TG er også på Facebook (Classic Auto). Driver å bygger bil der.. Hyggeilg om noen vil følge der også...    https://www.facebook.com/classicautoas/

 

Classic Auto A/S og hører til i Fredrikstad

 


10 biler tok turen innom Sele 1 april for vårsjekk

Publisert: 03.04.2017

.


Les mer

Mekkedag og kos med bil

Publisert: 20.03.2017

.

Verksted gruppen iverksetter førstkommende torsdag 16 mars 2017 fra kl. 18:00 ˝mekkedag og kos med bil˝ på Rogaland MG Center. Ta privatbilen og sving innom senteret for en kopp kaffe, et lyspæreskift, en runde med støvsugeren eller en drøs. Det vil være et medlem fra verkstedgruppen til stede fra kl. 18:00


Medlemsmøte 14 mars 2017

Publisert: 14.03.2017

Hei Gode MG-Venner

 

Her følger litt Informasjon fra RMGC etter medlemsmøte 14 mars.

 

Ikke glem å ta turen innom vår hjemmeside www.rmgc.no for siste oppdateringer:http://rmgc.no/minorg/rogmgsenter/web.nsf/Art?openview&cat=Nyheter%20med%20turreferater Her ligger også oppdatert terminliste http://rmgc.no/:/rogmgsenter/:/Terminliste_2017_(Oppdatert_08_Feb._2017).html

 

Verksted gruppen iverksetter førstkommende torsdag fra kl. 18:00 ˝mekkedag og kos med bil˝ på Rogaland MG Center. Ta privatbilen og sving innom senteret for en kopp kaffe, et lyspæreskift, en runde med støvsugeren eller en drøs. Det vil være et medlem fra verkstedgruppen til stede fra kl. 18:00

 

Kontigent for 2017 har nå forfalt til betaling og vi vil be de som ikke har betalt 300.- inn på konto 1503.44.68424 gjøre dette så snart som mulig

 

1 mai Jærhagen

RMGC satser på skyfri himmel og strålende sol denne dagen hvor vi stiller våre biler på Jærhagen. Vi vil i år også prøve å få med oss andre engelske biler på vår stand for å vise litt av mangfoldet fra engelsk bilindustri. Land Rover, Austin, Rover , jaguar med mer ville vært kjekt å få med!

 

Vårtur 2018.

Det er kommet inn et forslag til vårtur 2018 som går i retning Molde. En ser for seg at reisen går til Bergen bilvegen eller med Fjordline for så å fortsette med Hurtigruten til Molde. Ferden vil deretter gå hjemover på MG vennlige veier med overnatting på historiske hoteller. En tar sikte på at denne turen gjennnomføres i månedskifte mai/juni 2018.

Vennligst ta kontakt hvis dere er interresert i å delta på denne turen så kan vi i fellesskap planlegge og finne ut hvor veien skal gå:)

 

 

Vennlig hilsen

 

Ingvar Ladsten

 

Web Ansvarlig RMGC


Referat fra styremøte i Rogaland MG Center

Publisert: 13.03.2017


Les mer

Vårsjekk Sele Auto Lørdag 1 April

Publisert: 06.03.2017


 

Det er igjen tid for vårsjekk ved Sele Auto for våre kjære ekvipasjer.

Vårsjekk tar for seg en gjennomgang av bil for i størst mulig grad avdekke feil og mangler som kan utbedres for å gi en mest mulig problemfri MG-sesong.

NB! EU kontroll utføres ikke denne dagen

Pris er 400.-/bil og betales direkte til Sele Auto

Oppmøte fra kl. 09:00 ved Sele Auto,

Hvis det er noen som har spesielle ønsker mt på tidspunkt må dette avtales med Dag.

Påmelding skjer ved å sende mail til: Dag Andreassen d-andr@online.no

 

Det må presiseres at vårt tilbud kun er for medlemmer som har betalt medlemskap for 2017 i Rogaland MG Center


INNBYDELSE

Publisert: 18.12.2016

 

 

Rogaland MG Center avholder sin årlige årsfest på Soma fredag 20 januar kl 19.00.

På menyen står velkomstdrink, Jægergryte og karamellpudding(hjemmelagd).

Pris; kr 450 pr deltager.

Påmelding til Dag Andreasen pr e-post eller tlf: 90 66 92 46 innen 10 Januar.

 

Med MG-hilsen og Ønske om en God Jul og ett Godt Nyttår!

 

RMGC

v/ Dag Andreassen


Invitasjon NSCR og Vårtur 2017

Publisert: 09.12.2016

.

Vår/forsommerturen vil i 2017 arrangeres i samarbeid med NSCR

Dette er besluttet i styre- og medlemsmøte.

NSCR starter torsdag 8 juni i Hemsedal og avsluttes søndag 11 juni på Geilo.

I den hensikt å gjøre kjøreturen til –og fra optimal,  vil tur/arrangementkomiteen vår komme med kjøreforslag i nær fremtid. Det er derfor ønskelig at interesserte gir en uforpliktende tilbakemelding innen årsfesten 20 januar.

 


Les mer

RMGC – Soma Smalahovelaug sin årlige smalahovefest fant sted fredag 18. november.

Publisert: 21.11.2016

.


Les mer

Tronåsen Minneløp 2016

Publisert: 17.11.2016


Les mer

Årsmøte 2016

Publisert: 09.10.2016

Minner om Årsmøte på Soma Center 7 Februar 2017

Saker til årsmøte må være oss i hende senest 6 uker før Årsmøtet.

Skulle noen av våre medlemmer ha ønske om å ha tillitsverv i klubben eller har forslag til kandidater for kommende sesong bes disse ta kontakt med valgkomiteen.

 


Medlemsmøte 05/10/2016

Publisert: 09.10.2016

.


Les mer

SMALAHOVEFEST 18 NOVEMBER 2016

Publisert: 25.09.2016

Velkommen til RMGC Smalahovefest på senteret (Soma) fredag 18. november 2016 kl. 1900

Menyen er som vanlig en musserende «innkomar» (alternativt en god eplemost) etterfulgt smalahove servert med ekte vossakorv, potet og kålrabistappe, noen klunker Smalahoveakevitt eller Smaladram, noen krukker Dau Sau I eller II (klubbens eget produkt!) og mye moro. Prisen er kr 350 pr person for Smalahove.

 Alternativ tilbys Pinnekjøtt med samme tilbehør til de som foretrekker det – pris kr. 420 per person.

Etter hovedretten følger kaffe og kake.

 Drikke ut over det som er nevnt ovenfor medbringes av den enkelte etter behov.

 Påmelding på e-post til Dag mailto:d-andr@online.no eller 90669246.

Påmeldingsfristen 01. november.

 Betaling til bankkonto nr.: 3126.24.40993 som heter MG-senter Rogaland v/ Dag Andreassen, (adresse for bankgiro: Solbakkvegen 8 B, 4051 Sola)

 

Vennlig hilsen festkomiteen og …


Søndagstur til Vegmuseet i Dirdal

Publisert: 25.09.2016


Les mer

Rogaland MG-Center på tur til ytre Nordhordland

Publisert: 11.09.2016

.


Les mer

RMGC på tirsdagsbesøk i Egenes Kolonihager

Publisert: 21.06.2016


Les mer

Invitasjon Biltreff Sola Sjø søndag 19 juni 2016 12.00 - 15:00

Publisert: 08.06.2016

 


Flott grilltur til Høle og Bowitz

Publisert: 07.06.2016

.


Les mer

Tirsdagstur i strålende sommervær

Publisert: 31.05.2016


Les mer

Energitur til Nesflaten & Mostøl 2016

Publisert: 30.05.2016

.


Les mer

Flott tirsdagstur med besøk på IQubeS i Stavanger

Publisert: 24.05.2016Les mer

Tirsdagstur til Iqubes Stavanger

Publisert: 21.05.2016Årets første tirsdagstur 3 Mai 2016

Publisert: 03.05.2016

.


Les mer

Biltreff, Jærhagen 2016

Publisert: 01.05.2016

.


Les mer

Vårsjekk Sele Auto Lørdag 2 April

Publisert: 10.03.2016

.


Les mer

Årets første medlemsmøte avholdt 1 mars 2016

Publisert: 02.03.2016

Tirsdag 1. mars gjennomførtes årets første ordinære medlemsmøte.

Det var godt frammøte på trods av nokså rufse vær utendørs.

Inne var det imidlertid en lun og god stemning rundt bordene, og kaffen smakte.

Denne kvelden hadde vi ikke noe spesielt tema på programmet, men pratet litt om bilene og om god påmelding til årets turer. Energituren med ca. 13 påmeldte, Tronåsenløpet med 11 biler fra RMGC og 9 påmeldte biler til Nord-Hordalandsturen. Dette må vi være fornøyde med.

Det ble også luftet interessen for faste "mekke"-/bilpleie-kvelder.

Så minner vi om "Teknisk kontroll" lørdag 2. april på Sele (påmelding skjer senere).

 

Neste medlemsmøte blir tirsdag 5. april på Soma.


Tur til vegmusèet i Dirdal 25/09-16.

Publisert: 10.02.2016

.


Les mer

Invitasjon Energi Rally 26-29 mai 2016

Publisert: 21.01.2016

.


Les mer

Årsmøte og Årsfest 2016

Publisert: 19.01.2016

.


Les mer

Invitasjon Nordhordaland rundt 2016. Tidsrommet 25.08/28.08- 2016

Publisert: 18.01.2016

.


Les mer

Velkommen til Rally Tronåsen 2016

Publisert: 11.01.2016

.


Les mer

Årsfest & Årsmøte 2015

Publisert: 15.12.2015

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Les mer

Invitasjon NSCR 2016

Publisert: 02.11.2015

 


Les mer

Referat medlemsmøte 7 oktober 2015

Publisert: 09.10.2015

.


Les mer

Referat Styremøte 28 September 2015

Publisert: 09.10.2015

 

Referat Styremøte 28/09/2015

Skrevet av: Ingvar Ladsten

Deltagere:

Dag Andreassen, Kjell Reidar Hetland, Carsten Bowitz, Kåre Hognestad, Ingvar Ladsten, 

Agenda

RMGC har fått forespørsel fra Norwegian MG Drivers om å  være delaktig i MG-B dag planlagt gjennomført juni  2016.

 • RMGC stiller seg positiv til fellesarrangementet

 Vårtur 2016

 • RMGC vårtur “Energi” er under planlegging. Invitasjoner og info utarbeides.

 Høsttur 2016

 • RMGC høsttur er under planlegging. Invitasjoner og info utarbeides. 

 Smalahovefest 2015

 • Invitasjon er sendt ut til våre medlemmer. Dag tar kontakt med Reidar Mykletun slik at vi får en oversikt over hvem som melder seg på og hvem som har betalt.

 Tur og arrangementskomite

 • Sigrunn og Arne har gitt beskjed at de ønsker avløsning etter vel gjennomført periode. Dag forespør Kjetil Arnøy og Josephine Stapnes om de kan tenke seg å være med i komiteen fra 2016. Dette er nå bekreftet og Josephine og Kjetil ønskes velkommen .

 Årsmøte 2015

 • Årsmøte legges til fredag 15 Januar. Invitasjon sendes ut til våre medlemmer og publiseres på våre hjemmesider. Sted Soma Center. Frist for innkommende forslag. 1 desember 2015.

Aktiviteter

 • Kjell R. har vært i kontakt med Gann Vid. Skole for besøk i November.
 • Kjell R. har vært i kontakt med Gann Vid. Skole vedrørende sveisekurs. Planlegges mars 2016.

Vinterlagring

 • Det er plass til flere biler på løa. Info mail sendes til våre medlemmer. Kontaktperson Kjell R.

Årsmøte og Årsfest 2015

Publisert: 04.10.2015

Rogaland MG Center har den glede å invitere alle medlemmer med co-drivers til Årsmøte og Årsfest fredag 15 januar 2016 på Sola Strand Hotell. KL 19:00

Årsmøte avholdes først med påfølgende Årsfest 

Vi minner om at saker til årsmøte må være oss i hende innen 1 desember 2015.

Skulle noen av våre medlemmer ha ønske om å ha tillitsverv i klubben eller har forslag til kandidater for kommende sesong bes disse ta kontakt med valgkomiteen. 

 


Søndagstur 20 september

Publisert: 20.09.2015

.


Les mer

Tirsdagsturen 8 september

Publisert: 08.09.2015

.


Les mer

Det var en gang nok en gang.............................

Publisert: 06.09.2015

.


Les mer

Farsundtur fanget medias oppmerksomhet

Publisert: 25.08.2015Historien om Villsauen som ble med til Stavanger

Publisert: 25.08.2015

Hver historie begynner med: Det var en gang.............................


Les mer

RMGC – sensommertur til Farsund

Publisert: 24.08.2015

 


Les mer

RMGC - Tirsdagstur til Rune Lutsi

Publisert: 23.08.2015


Les mer

Tirsdagsturen som ble onsdagstur

Publisert: 14.08.2015

.


Les mer

Hyggelig artikkel i Aftenbladet fra RMGC tirsdagstur til Vistnestunet

Publisert: 23.07.2015

 

 


Tirsdags tur 14-07-2015

Publisert: 15.07.2015


Les mer

Danmarktur 2015

Publisert: 06.07.2015

 

Rogaland MG Center Danmarktur 4 – 8 juni 2015

 

Jorunn og Leif hadde dekorert bilen med norske flagg – bør bli standard for neste års tur

 


Les mer

MG tur tirsdag 9/6-2015

Publisert: 09.06.2015


Les mer

Norsk Vegmuseum

Publisert: 20.05.2015

 

 

 

Norsk motorsporthistorie på utstilling

 

Norsk vegmuseum har i samarbeid med entusiastiske bileiere, Kongelig Norsk Automobilklub, Norges Bilsportforbund, Norsk Motor Klubb og andre i norsk motorsportmiljø samlet klenodier fra Norges 100-årige historie som motorsportnasjon.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til offisiell åpning av utstillingen «RACING, norsk motorsporthistorie»  lørdag 13. juni kl. 13.00.

 

Med vennlig hilsen

 

Geir Atle Stormbringer

Museumsdirektør

 

 

 

 


Montere OD i MGB

Publisert: 20.05.2015

Er det noen som kan hjelpe en av våre MG-Venner med innmontering av OD kasse i en MGB? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Les mer

Ut på tur

Publisert: 16.05.2015

 

Hva med en vanntett bag som passer alle våre MG med og uten Rack. Festes enkelt og trygd med solide bånd uten at lakk eller crome tar skade. Se http://boot-bag.com/mgb_bootbag.htm for mer informasjon. 

Se Video av produktet her:

https://www.youtube.com/watch?v=qqbZPJFlgn4

Alle medlemmer får 10% avslag ved å oppgi RMGC ved checkout i Internett-butikken til http://boot-bag.com Dette gjelder på alle produkter

 

 


Gammelbilens treff på Orre 2015

Publisert: 14.05.2015

6 av Rogaland MG Center sine medlemmer var tilstede på årets treff. Som bilde viser var der et flott utvalg av store og små smykkeskrin.Totalt var det over 70 biler tilstede. Best in show ble Svein Mikal Ødemotland med sin Packard  902 fra 19


Les mer

Nye biledserier lagt til fra vårsjekk ved Sele Auto 2014/2015

Publisert: 06.05.2015

 

Biledarkivet er oppdatert men mange flotte bilder fra vår årlige vårsjekk ved Sele Auto. Gå direkte til bildene ved å klikke HER eller bruk menyen på venstre side.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bilutstilling Jærhagen 1 mai 2015

Publisert: 01.05.2015


Les mer

Bilpleie demonstrasjon 30 april

Publisert: 30.04.2015


Les mer

Vårslepp og medlemsmøte 8 april

Publisert: 09.04.2015


Les mer

MG blad nr 1-2015

Publisert: 24.03.2015

 


MG Blad 1-2015.pdf

Vårklargjøring på Sele Auto lørdag 21 mars

Publisert: 23.03.2015


Les mer

Stor oppslutning på medlemsmøte 4 mars 2015

Publisert: 05.03.2015


Les mer

Medlemsmøte 04/02/15

Publisert: 08.02.2015


Les mer

Invitasjon NSR 2015

Publisert: 27.01.2015


Les mer

RMGC ønsker alle sine medlemmer en riktig God Jul & et Godt Nyttår!

Publisert: 22.12.2014

 

 

 


Nytt MG-Blad Nr. 2-2014

Publisert: 10.12.2014

 


MG blad nr2-2014.pdf

 

 

 

 

 

 

 


Invitasjon Norgesløpet 2015

Publisert: 05.12.2014


Les mer

Høst-tur i Agder 21-23 august 2015

Publisert: 05.12.2014


Les mer

Danmarkstur 2015

Publisert: 05.12.2014

Rogaland MG Center Danmarktur 4 – 8 juni 2015


Les mer

Energitur 2016

Publisert: 20.11.2014

Rogaland MG Center planlegger Energi Rally 2016

 

 


Les mer

Medlemsmøte 12/11/14

Publisert: 12.11.2014


Les mer

O-3433 på høstbesøk i Bergen

Publisert: 02.11.2014

Byen mellom de syv fjell fikk besøk av O-3433, MGB-GT '67. Truls benyttet anledningen til et skipsbesøk i Bergen havn når den besøkte sin gamle hjemby.

 Fra Bergen havn blant Nordsjøens 1.divisjon.

 Truls liker seg på Skansen i Bergen. Skandinavias flotteste by(mener noen)

 


KJØREREGLER RMGC

Publisert: 09.10.2014

 

 


Nytt MG blad for Rogaland MG Center

Publisert: 29.09.2014

Hei MG-Venner

Vi har den glede å presentere vårt eget MG blad for Rogaland MG Center.

Bladet og ideen er utarbeidet av Odd Arild Sundsteigen som har gjort en fantastisk jobb og planen er utgivelse 4 ganger årlig.

Av innhold er det planlagt en del faste spalter som: medlemsportrett, nyheter, tekniske spalte , nytt fra ledelsen, tur info, fyldigere referater fra turer med bilder, oversikt/info om de forskjellige MG modeller, kjøp og salg.

MG-Bladet vil også blitt lagt inn under egen meny på våre hjemmesider. (se meny til venstre)

Åpne vedlagte pdf filer for å se MG-blad

 

 

 


MG blad 1-2014ny.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fin reklame for RMGC på NRK

Publisert: 24.09.2014

RMGC var nok en gang representert på en flott måte da Morten Nesvik fra NRK inviterte Reidar J, Mykletun til programminnslaget Gromlyd i dag.

 

Reidar kjørte motorlyden på radio og fok ringte inn for å gjette på hvilken bil det var. Etter noen innringere var det en som traff lyden. Det ble også tid til et lite intervju der Reidar informerte om RMGC og turene våre. 

Onsdag kveld i beste sendetid før kveldsnytt ble også innslaget fra Norge Rundt vist i reprise. 

Hærlig PR for hobbyen og klubben vår!

https://www.youtube.com/watch?v=G6IKALfWWQc

 

 

 


RMGC besøk på Sigmund Bjørkelands gamle bensinstasjon

Publisert: 18.09.2014


Les mer

Søndagstur 14 september

Publisert: 15.09.2014


Les mer

Tirsdagsturen 16/9 blir flyttet til torsdag 18/9

Publisert: 08.09.2014

MG tur torsdag 18 september kl 17 30 fra Soma . Vi skal besøke Sigmund Bjørkelands  gamle bensinstasjon  og Westernsaloon ved Hellviksvannet med omvisning og utstilling med 50 -60 talls effekter med bl.a jukeboks , platesamling ,fin samling av Elvis effekter og miniatyrbiler.Der blir det anledning til å kjøpe kaffe og brus . Håper på godt fremmøtte . Ved dårlig vær kjører vi i våre privatbiler . 

MVH

Turansvarlig Sigrund -:)


Fin tur på årets andre høstdag

Publisert: 02.09.2014


Les mer

Bilutstilling Hegrehallen

Publisert: 25.08.2014


RYFYLKELØPET 2014

Publisert: 18.08.2014

Ryfylkeløpet 2014 – Jørpeland lørdag 23. august.

Ryfylke veterankjøretøyklubb ble stiftet i 2009 av entusiastiske personer som ville samle folk i kommunene i Ryfylke for å kunne ta vare på veterankjøretøy og den lokale kjøretøyhistorien.  Klubben vil i år arrangere klubbens tredje løp for veterankjøretøy rundt omkring i vakker Ryfylke natur.

Løpet arrangeres lørdag 23. august 2014 med start kl. 11:00 fra Jørpeland ungdomsskole.

 

Vedlagt følger invitasjon og program.

Vi håper at dere vil vi sende informasjonen ut til alle klubbens medlemmer.

Velkommen

 

Med vennlig hilsen

Ryfylke veterankjøretøyklubb 

 


invitasjon Ryfylkeløpet 2014.pdf

Vinterlagring 2014-2015

Publisert: 13.08.2014

.

 

Medlemmer av Rogaland MG-Center som ønsker å ha bilen sin parkert MG-låven ( 2.etasje) for sesongen 1.oktober 2014 - 30.september 2015 må melde seg til Kjell Reidar Hetland innen 1. September for å få fortrinn. Etter denne datoen disponeres ledige plasser etter prinsippet "først til mølla osv...." Leieprisen er 4200 for 12 mnd for biler inntil 4 meter lengde og 5400 for biler over 4 meter.

Sms kan sendes til Kjell Reidar på tlf 90799959 eller melding på Mail: kjell.reidar.hetland@lyse.net


Hæærlig Rogaland sommer for MG entusiaster

Publisert: 10.08.2014

Fredagens strålende kveldssol oppfordret til MGtur med ilagt strandbesøk og svømmetur i sjøen utenfor Hellestøstranden. Perfekt helgeststart mente deltagerne.


Les mer

Flott MG tur 4 august

Publisert: 10.08.2014

.


Les mer

En ungdom og hans MGB

Publisert: 07.08.2014

En historie om hvordan man setter igang og får en aktiv interesse.

 

 


Les mer

Etter regnet synger fuglene

Publisert: 24.06.2014

Fra lyn og torden til praktfullt turvær da fem ekvipasjer satte ut fra Soma Center.

 

 


Les mer

Tirsdagstur til Dyrnes Egersund

Publisert: 17.06.2014

Flott vær da flere MGer inntok Sletvold praktfulle hage til kaffekos og drøs.

 

 


Les mer

NSK Rogaland sportsbiltreff

Publisert: 15.06.2014

Flott vær da Nosk Sportsbil Klubb arrangerte treff på Flymuseet 15 juni. 2014.

 

 

 


Les mer

Grillfest på Høle

Publisert: 03.06.2014

.


Les mer

Vårens vakreste eventyr: Rogaland MG-Center på tur til Ærø

Publisert: 01.06.2014

Intet mindre! Det ble vårens vakreste eventyr da Rogaland MG-Center gjennomførte sin vel planlagte Danmarkstur.


Les mer

Flott tirsdagstur til Gloppedalsuren 20 mai

Publisert: 21.05.2014

.


Les mer

Flott søndagstur 18 mai

Publisert: 18.05.2014

8 ekvipasjer satte kurs fra Soma Center mot Jæren i strålende mai-vær

.


Les mer

Rogaland Centers mai tur

Publisert: 14.05.2014

.


Les mer

Rogaland MG Center inn i LMK

Publisert: 10.05.2014

Rogaland MG Center er nå gått inn i LMK som deleier på lik linje med de øvrige klubber og foreninger. LMK har nå 73 lokale/regionale, og 67 merke/landsdekkende eiere. 

For mer informasjon se link til LMK på forsiden eller bruk denne adressen: www.lmk.no

 


Rogaland MG Center på NRK, Norge Rundt

Publisert: 09.05.2014

.

Vi hadde som tidligere fortalt besøk fra NRK . En mesterfilmer og reporter Jon Skien brukte flere timer til intervju og opptak i senteret vårt på Soma . I tillegg brukte de gode opptak fra vår eminente media mann , Henning ,

Følg disse linken for å se innslaget fra NRK1 fredag 9 mai 2014:

http://tv.nrk.no/serie/norge-rundt/dvnr04001914/09-05-2014#t=2m8s

 https://www.youtube.com/watch?v=G6IKALfWWQc&feature=youtu.be

 


Les mer

RMGC er stolt av å presentere for sine medlemmer ny presentasjons folder, nye grill merker og medlemskap i LMK

Publisert: 08.05.2014

Ny presentasjons folder for Rogaland Mg center.

 

         

Arne har i sammarbeid med Carsten komponert og fått trykket vår nye folder .

Den ble meget fin, klar og oversiktelig med fine foto og bra sosial profil vinkling.

I tillegg har han fått laget nye store plakater med foto fra turer og bil utstilling. Disse pynter nå opp i klubblokalet .

 

 

Kjempeflott Arne & Carsten !          

 

 

Nytt er også vårt tøffe grill merke.

Grill merke

Ingvar og Dag er distributør til medlemmene .

Det jobbes videre med skjorte emblemer , flagg osv .

Mye på gang!

Medlemmene oppfordres igjen til å ta med foto, ca 15 cm høyde, av sine biler til en slags collage der vi limer opp alle sammen på en lang plate , som plasseres over vinduet inn mot bilhallen .

 

 

 

LMK Forsikring

Vi har den glede å informere våre medlemmer om at Rogaland MG Center er ønsket velkommen inn som deleier i LMK. Dette betyr at vi kan tilby alle våre medlemmer gunstige forsikringer på sine kjøretøy. Mer informasjon vil følge.


Les mer

Strålende entusiast-treff 1 mai

Publisert: 01.05.2014

Solen skinte fra skyfri himmel da RMGC var med på biltreff ved Jærhagen.

.


Les mer

Mg tur til Røssdalen lørdag 26 april

Publisert: 27.04.2014

I


Les mer

Entusiast-treff 1 mai

Publisert: 23.04.2014

Rogaland MG Center har stand på Jær-Hagen 1 mai. Ta oppfordringen og ta med go-bilen til vår stand. Gi beskjed til Dag via mail eller SMS om du ønsker å delta.

.


Vårslepp og medlemsmøte 2 april

Publisert: 02.04.2014

Fantastisk vårvær da Rogaland MG Center hadde sitt første vårslipp.

.
Les mer

NRK Rogaland besøkte RMGC tirsdag 1 april

Publisert: 01.04.2014

John Skien med fotograf lager reportasje fra Rogaland MG Center som sendes på NRK-1 Norge Rundt fredag 9 mai. 

.


Les mer

Vårsjekk gjennomført lørdag 22 mars

Publisert: 22.03.2014

God oppsluttning da Sele Auto åpnet dørene for RMGC vårsjekk

.


Les mer

Vårsjekk Sele Auto lørdag 22 mars

Publisert: 18.03.2014

                                                                                      

Rogaland MG Center vil minne sine medlemmer om vårsjekk lørdag 22 mars ved Sele Auto.

Vi har avtalt med Sele Auto en gjennomgang av våre biler lørdag 22 mars fra kl. 09:00. Pris er kr. 300.-/pr bil og eventuelle reparasjoner avtales nærmere.

Vi kan nå også tilby EU-kontroll samtidig med selfølgelig tillegg, etter normal takst, i prisen. Der blir forøvrig god anledning til å bli kjent med bilens underside da to mekanikere vil benytte fire bukker, så eierne kan benytte ventetiden til selvstudier.

Ta snarlig kontakt med Dag for påmelding.

"Les mer" for påmeldte og tider


Les mer

Sikre vårtegn

Publisert: 12.03.2014

Våren nærmer seg og noen har allerede hatt sin første tur med MGen. Send oss dine vårbilder.

 


Les mer

Medlemsmøte 5 mars 2014

Publisert: 06.03.2014

Senterets nye servicebil stod i sentrum på medlemsmøtet 5 mars

.


Les mer

Tirsdags Service

Publisert: 06.03.2014

Tirsdags-samlingene er i fin gang på Soma senter

.                   Vi kommer sammen fra kl 12 og har tid til  en prat, kaffi og spise, og etterpå fikse på biler og hjelpe hverandre.  Snart er det vårslepp, og da blir hele tirsdagen fyllt med kjekke ting og godt vennskap.
Ved sist medlemsmøte påpekte Ingvar viktigheten av å skifte bremsevæske regelmessig. I tilegg kommer jo oljeskift og kjølevæske.  Slike rutine gjøremål kan ha en tendens til å hope seg opp , og gjøre bruken av vår MG litt preget av bekymring.  Vi er derfor heldige som har fått  Øyvind med som bidragsyter på teknisk front. Han er en erfaren , nå pensjonert, bilmekaniker, med god innsikt på allt fra MG til Land rover.  Han kan stille opp på tirsdagene når medlemmer ønsker å komme inn for  problemoversikt og skifte av f.eks bremsevæske. Det er jo alltid någe med de niplane !
Bileieren må skaffe det som trengs  , og delta etter evne . 
Våren  er kommet. Sommeren på vei. Tiden går fort . Få saker og ting gjort og se frem til å kjøre ut. 
Avtal tid med senterleder Dag: 90669246, Leifen: 90511181 eller Øyvind(Michelsen):47628142.


Vi drar sørover på årets første langtur. 10 - 11 mai

Publisert: 19.02.2014

Nyt Utsikten!

Nyoppussede Utsikten hotell 

 

 


Les mer

Tøff Servicebil ankommet Soma Senter

Publisert: 05.02.2014

MG miljøet på Soma får en storebror som kan komme sine små MG venner til unnsetning ved behov

.

 


Les mer

Treffsted, Rogaland MG center

Publisert: 13.02.2014

Rogaland Mg Center tilbyr et nytt sosialt tilbud til sine medlemmer i lokalet på Soma

<!--[endif]-->


Les mer

Første medlemsmøte i Rogaland MG Center 12/02/14

Publisert: 19.02.2014

Merkedag for Rogaland MG Center

.


Les mer

INVITASJON NSCR 2014

Publisert: 04.02.2014

Norwegian Sports Car Rally 2014

31.01.2014.


NSCR 2014 PÃ¥melding e-post.doc

Hei gamle og nye NSCR-venner!

Nå går påmeldingsfristen til årets tur ut, men det er fremdeles mulig å melde deg på – vi har noen ledige plasser!

Årets tur går «Jotunheimen rundt», på delvis små veier med masse kjøreglede og naturopplevelser! Hotellene vi bor på i år er ikke så store, men ikke minst er de kjente for god mat, så det er meget å glede seg til! Elveseter er et kunst og kulturhotell av de sjeldne.

Som det står i brosjyren er det to bomveier med grus. Disse vil vi kjøre opp umiddelbart før vi starter fra Wadahl, slik at vi vet hvordan de er. De pleier å være veldig fine. Du kan krysse av for at du ikke vil kjøre grusveier, og da får du alternativ vei til Elveseter med fast dekke. Hittil er det to som ikke ønsker å kjøre grusvei.

 

Starten går om 4 ½ mnd. Tiden går fort når vi har noe å glede oss til. Vi vedlegger påmeldingsskjema hvis du har glemt å melde deg på.

Med vennlig hilsen

Norwegian Sports Car Rally

Roy   Tove    Terje

__________________________________________________________________

Roy Råge                                 Tove Rygh Johansen                 Terje Alm

Dalsveien 40 F                          Østhellinga 4 St                         Georgsvei 59

0775 Oslo                                 3413 Lier                                   0280 Oslo

Mobil: 913 64 291                      Mobil: 922 57 401                      957 25 353

roy.raage@icloud.com              tove-jo5@lifi.no                         terje.alm@broadpark.no 


Les mer

Bodils "B" blir vårfin

Publisert: 19.03.2014

Bodils B fra 1970 har vært en tur bortom Luminator for en real ansiktsløftning. Fra et tidligere slitt ytre fremstår den nå som et nydelig eksemplar av en "B" i en praktfull blåfarge. 

Gratulerer med ny bil Bodil!

.

 

Se hele forvandlingen i bilderLes mer

Rogaland Senters 2014 sesong

Publisert: 13.12.2013

 

Komiteen for senterets tur og arrangementer, har onsdag 11 desember hatt møte, for å planlegge aktivitetene for neste år.

 


Les mer

Bilder fra tur til Sogndalstrand

Publisert: 29.10.2012

Se de flotte bildene av Odd Arild Sundsteigen fra tur til Sogndalstrand 2012 

 

Les mer